heart

Våra verksamheter

Odengatans Gruppbostad

Öppnar sommaren 2018

Nytt LSS Boende i Sävsjö

Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9p LSS i form av gruppbostad

I centrala Sävsjö mitt emot Konsum öppnar Fideli Omsorg under sommaren 2018 en gruppbostad. Fastigheten kommer att bestå av sex rymliga lägenheter och byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv i enlighet med vårt vision om hållbarhet i alla led i vår verksamhet.

Boendet kommer att vara beläget i

  • Vi erbjuder stöd och service utifrån varje individs individuella behov, förutsättningar och önskemål för personer tillhörande personkrets 1 med syftet att skapa och upprätthålla ökad livskvalitet och meningsfullhet.
  • Målsättningen är att öka individernas självständighet inom vardagens olika livsområden, samt skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull och aktiv tillvaro.
  • Personal med formell kompetens och erfarenhet inom målgruppen dygnet runt.
  • Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och således bästa tillgängliga kunskap för att möta och stödja respektive individ på bästa sätt.

Målgrupp


Målgruppen för gruppbostaden är personer tillhörande LSS personkrets 1. Vi tror på långsiktiga samarbeten med de kommuner där vi etablerar verksamhet och ser oss som ett komplement till kommunens egen verksamhet.

 


Arbetssätt


Målsättningen är att öka individernas självständighet inom vardagens olika livsområden, samt skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull och aktiv tillvaro.
Personal med formell kompetens och erfarenhet inom målgruppen dygnet runt.
Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och således bästa tillgängliga kunskap för att möta och stödja respektive individ på bästa sätt.
Exempel på arbetsmetoder och arbetssätt som vi använder oss utan är: Teacch, Låg affektivt bemötade, TBA, ESL och Sociala berättelser.


Om boendet


Den nybyggda gruppbostaden är byggd i naturliga material och de stora fönsterna gör att man får ett härligt och behagligt ljusinsläpp. Boendet är beläget mitt i centrala Sävsjö med torg och butiker runt husknuten. Kommunikationer i form av tåg och buss nås inom 5 minuters promenad och den centrala läget gör att man kan ta del av samhällets utbud på ett smidigt och enkelt sätt.

De sex lägenheterna är rymliga tvårumslägenheter om 40,5 kvm som kompletteras med gemensamhetsdel och personaldel i huset. Till lägenheten hör även ett förråd och eftersom boendet ligger i markplan har man möjlighet till egen uteplats.

Kontakta oss för mer information

Mårten Johansson

VD

070-273 38 99

marten@fideliomsorg.se

Mikael Sjödahl

070-547 51 43

mikael@fideliomsorg.se

Top