fbpx

Hos oss kan du känna
dig hemma!

BADSTIGENS GRUPPBOSTAD

Telefon

0383-200 77

Adress

Badstigen 7, 574 39 VETLANDA

Antal lägenheter

6

Lagrum

LSS pk1

Telefon

0383-200 77

Adress

Badstigen 7, 574 39 VETLANDA

Antal lägenheter

6

Lagrum

LSS pk1

BADSTIGENS GRUPPBOSTAD

LSS Boende i Vetlanda

Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9p LSS i form av gruppbostad för personer tillhörande personkrets 1

Välkommen till Badstigen, en av Sveriges finaste gruppbostäder, helt nybyggd på gränsen mellan stad och natur i Vetlanda. Här bor du med närhet till samhället men också i direktkontakt med naturen. Fastigheten ger uttryck för det hållbara – något som vi på Fideli Omsorg vill ska genomsyra all vår verksamhet.

Vi erbjuder stöd och service till dig med Asperger, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och som är 18 år eller äldre. Vi har specifik kompetens när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik.

Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Hos oss har varje kunde en egen två rums lägenhet om 40 kvm som ligger i direkt anslutning till de gemensamma utrymmena.  Alla lägenheter har utgång till trädgården där möjligheten finns till en egen uteplats som komplement till den gemensamma.

Boendet har stora fönster vilket ger fantastiskt ljusinsläpp och gör lägenheterna ljusa och rymliga.

Jenny Lind

JENNY LIND

Verksamhetschef LSS 

076-677 35 01

jenny.lind@fideliomsorg.se

SENADA ALAGIC

Teamledare

0381 – 19 29 71

senada.alagic@fideliomsorg.se

Målgruppen för gruppbostaden är personer tillhörande LSS personkrets 1 och vi har ett nationellt intag. 

Vi tror på långsiktiga samarbeten med de kommuner där vi etablerar verksamhet och ser oss som ett komplement till kommunens egen verksamhet.

Hos oss är det personliga stöder individuellt utformat efter hus varje kund själv önskar ha det. Vi utformar stödet efter struktur och förutsägbarhet, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och arbetar lösningsfokuserat.

Den boende ska lära känna sina resurser och bli medveten om det dess social inverkan, vilket i sin tur främjar ökat självförtroende, ökad normalisering av mellanmänskliga relationer och en förbättrad livskvalité. Genomförandeplanen är grunden för utformningen av stödet och upprättas tillsammans med den enskilde.

Hos oss är alla delaktiga i planering av individuella och gemensamma aktiviteter. Vidare ges stor möjlighet att påverka ex måltider och allt annat som påverkar den enskilde kunden.

  • Vi erbjuder stöd och service utifrån varje individs individuella behov, förutsättningar och önskemål för personer tillhörande personkrets 1 med syftet att skapa och upprätthålla ökad livskvalitet och meningsfullhet.
  • Daglig sysselsättning utgår från individens behov och ordnas utefter önskemål och intressen.
  • Målsättningen är att öka individernas självständighet inom vardagens olika livsområden, samt skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull och aktiv tillvaro.
  • Vi arbetar självklart utifrån LSS bärande principer, nämligen självbestämmande, integritet, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, helhetssyn och kontinuitet.
  • Personal med formell kompetens och erfarenhet inom målgruppen dygnet runt.
  • Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och således bästa tillgängliga kunskap för att möta och stödja respektive individ på bästa sätt.

SE VIDEO OM LSS