fbpx

Hos oss kan du känna
dig hemma!

Johannelunds Psykiatriboende
i BROMMA

Telefon

08-121 588 65

Adress

Missionsvägen 16, Bromma

Antal lägenheter

16

Lagrum

SoL

Telefon

0381-144 88

Adress

Missionsvägen 16, Bromma

Antal lägenheter

16

Lagrum

SoL

JOHANNELUND I BROMMA

Unikt Boende Centralt I Bromma

Vi på Fideli Omsorg är stolta över att kunna föra ett kulturarv vidare genom tillskapandet av Johannelunds Psykiatriboende. Byggnaden från 1798 genomgår en total renovering invändigt medan vi behåller fastigheten ursprungscharm. Johannelund har en stolt tradition av omsorg genom århundranden och genom sitt läge i Ulsvunda skapar den möjlighet för oss att göra just denna dag bättre än gårdagen för de människor vi är till för.

Boendet innehar tillstånd för 16 platser inom viss annan heldygnsvård. Varje boende har en egen lägenhet med fullvärdigt kök, toalett och dusch och till det finns gemensamhetsutrymmen såsom samlingsplatser, samtalsrum och gemensam matsal.

Vi vänder oss till personer med Psykiatriska  funktionsnedsättningar,. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer inom ramen för LPT, LRV och ÖPT där den enskilde vistats inom slutenvård under lång tid. 

Vi har olika former av specialister knutna till vår verksamhet vilket innefattar Psykiater, Neurolog, SSK, Arbetsterapeut och Handledare för att säkerställa att vi kan möta upp med en god HSL och rätt insatser för de som vi får förmånen att hjälpa. 

Vår ambition att vi med vår verksamhet och vår långa erfarenhet kan ge Stockholm och dess invånare ett fullvärdigt och kvalitativt boende för en målgrupp som inte alltid ges de bästa förutsättningarna. I vårt boende vilar vårt bemötande på Engagemang, Omtanke och Glädje.

Verksamhetschef Nils Dorfinger har lång erfarenhet av att arbeta med den aktuella målgruppen och hans team på Johannelund kommer ge fler chansen till ett fullvärdigt liv en fantastisk miljö.

Varmt välkommen till Johannelunds Psykiatriboende!

För mer information kontakta oss på bromma@fideliomosrg.se så ser vi till att du alltid får senaste nytt om vad som händer på Johannelund.

Johannelunds gård, idag Norrgården, uppfördes År 1798 av den förmögne grosshandlaren och
skeppsredaren Abraham Keyser (1745–1811) och var tänkt som ett landställe för honom och hans familj.

Marken fick Keyser arrendera av greve Eric Ruuth på Ulvsunda säteri. Gården är uppkallade efter Keysers första maka Johanna Christina Halling och har under sin tid gett namn åt området
Johannelund i stadsdelen Traneberg. Under 1800-talet hade fastigheten flera olika ägare och år 1863 köptes gården av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som utbildade missionärer.

Stockholms stad förvärvade sedan fastigheten år 1919 och arrenderade ut den till Missionsskolan vars verksamhet pågick fram till mitten av 1900-talet. Stockholms stad beslutade då om att upplåta gården som bostäder för ekonomiskt utsatta och under 1970-talet gjordes fastigheten om till ett gäst- och behandlingshem. På 2000-talet ändrades användningen till behandlingshem för barn mellan 7–12 år med ADHD.

Intill fastigheten ligger Johannelunds koloniträdgårdförening som instiftades år 1972.
Koloniträdgården ligger på Norrgårdens gamla trädgård.

Byggnaderna har sedan uppförandet genomgått ett flertal renoveringar och upprustningar. Under senare delen av 1800-talet byggdes gården om kraftigt och omkring sekelskiftet 1900 byggdes de tre glasverandorna i tre plan på huvudbyggnaden. År 1978 renoverades gården och målades då gul och har sedan dess sett likadan ut utvändigt. I början av 2000-talet renoverades även tak och fasad.

Nu under 2019/2020 totalrenoverades byggnaderna invändigt ner till stommarna för att sedan bli återuppbyggda igen.

MAlin FAgerström

Verksamhetschef Bromma

076- 492 22 15

malin.fagerstrom@humana.se 

Towa Johansson

Teamledare Bromma

072-511 61 72

Towa.johansson@fideliomsorg.se

 

Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningsätt där insatser och bemötande ska vara aktivt stödjande istället för hjälpande och inte ta över de förmågor en person har. Återhämtningsperspektivet möjliggör att vi utreder vad som är målet för placeringen och vad som är
varje enskilds behov och förutsättningar. 

Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social
och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Det är fråga om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid
planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna fortsätter så länge individens behov kvarstår. 

Vi har hög kompetens i medarbetargruppen och psykiatri SSK samt psykiater i verksamheten. 

Personer med Psykiatriska  funktionsnedsättningar.  Vi tar även kunder inom ramen för LPT och LRV.