fbpx

2020-03-20

Hur Fideli Omsorg hanterar Covid – 19

Fideli Omsorg följer utvecklingen av Covid-19 och följer de råd som ges av statliga myndigheter. Vi är särskilt noga med de basala hygienrutinerna och enbart symptomfria personer arbetar.

Många av de som bor på våra boenden är mer känsliga än andra för smittor. Därför är det extra viktigt att minimera smittorisker i vårt boende. Folkhälsomyndigheten avråder från onödiga besök och därför är det beslutat att det är besöksförbud i verksamheten.

Besöksförbudet gäller tillsvidare och undantag görs endast i särskilda fall.

Har du frågor är du välkommen att kontakta respektive verksamhetschef för aktuellt boende. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Fideli Omsorg ber därför dig som är anhörig eller vän att hålla kontakten via telefon. Samtliga boenden har direkttelefon och personalen hjälper till med
kontakten.

Tillsammans gör vi just denna dag

Bättre än gårdagen!