fbpx

Sysselsättning på dina villkor

Fideli Forma

Telefon

0381-19 29 82

Adress

Gjutaregatan 7C, 571 42 NÄSSJÖ

Antal Platser

30

Lagrum

LSS pk1

Telefon

0381-19 29 82

Adress

Gjutaregatan 7C, 571 42 NÄSSJÖ

Antal Platser

30

Lagrum

LSS pk1

FORMA – Fideli Omsorg Rakt Mot Arbetslivet

Fideli Forma Daglig Verksamhet

Vi innehar tillstånd enligt LSS (Lagen om stöd och service) 9§10 och erbjuder genom vår dagliga verksamhet Fideli Forma sysselsättning för alla boende enligt LSS 9§9 inom Fideli Omsorg.

Vi erbjuder även vår verksamhet åt dem som inte bor på Fideli Omsorgs boende. Kontakta oss för att få information om hur ni kan söka er till vår verksamhet.

FORMA – Fideli Omsorg Rakt Mot Arbetslivet

Det är vår intention med vår dagliga verksamhet – att varje individ utifrån sin förmåga ska uppleva ett betydelsefullt arbete och att deras insats är meningsfull.

ANSÖKAN

Ansökan om insats samt val av utförare görs hos biståndsbedömare/LSS-handläggare som sedan skickar förfrågan och beställning till Fideli Formas verksamhetschef.
VI hjälper er gärna att svara på frågor om processen och hur man kan ta del av vår verksamhet. Kontakta verksamhetschef Sophia som hjälper er med era frågor.

Anna (2)

SOPHIA CANTBY

Verksamhetschef LSS Sävsjö och Fideli Forma DV

0381-19 29 73

sophia.cantby@fideliomsorg.se

EMMA WEST

Teamledare

076-492 22 13

emma.west@fideliomsorg.se

Våra värdeord är Engagemang, Omtanke och Glädje vilket verksamheten arbetar med varje dag på
olika sätt. Det är viktigt för oss att varje deltagare känner just glädjen av sin sysselsättning och att
deras deltagande har betydelse och kan sättas i ett större sammanhang. Detta oavsett vilken uppgift man gör – hos oss är alla lika viktiga.

Vår dagliga verksamhet är väl anpassad till varje individs behov och önskemål – allt från
arbetslivsinriktad sysselsättning genom praktik, praktiska moment som en del av ett
samarbetsföretags produktion, kreativt anpassade uppgifter samt träning och hälsa. Vi anpassar
verksamheten utifrån behoven hos de människor som är hos oss, och därmed förändras
verksamhetens innehåll och utbud kontinuerligt.

Avslappning/Hälsa

I vårt avslappningsrum kan man lyssna på musik, titta på film eller vila. Man kan göra det enskilt eller i grupp. Vi går promenader och vi kommer erbjuda träning i enklare form för de som är intresserade.

Kreativt skapande

Många av våra deltagare är duktiga på kreativt skapande vilket vi uppmuntrar genom mindre arbetsgrupper där alla får utlopp för sin kreativitet. Det kan handla om allt från matlagning och bakning till musik och måleri.

Arbetslivsinriktad praktik

För de som har som långsiktigt mål att hitta ett arbete på öppna arbetsmarknaden eller en långstig praktik. Här arbetar vi med att hitta individuella placeringar på olika företag och arbetsplatser.

Gemensamma aktiviteter

Vi har gemensamma aktiviteter såsom grillning, pingisturnering, fester och öppet hus. Verksamheten ligger centralt beläget i Nässjö vilket innebär att det är enkelt att ta sig till vår verksamhet.

Montering

Vi monterar, sorterar, packar, och förser olika produkter med information åt våra samarbetsföretag. Ett företag som vi hjälper är tex Älska Plåt i Nässjö (https://alskaplat.se/)

Det pedagogiska förhållningssättet på Fideli Forma utgår från vår pedagogiska grundsyn som är en del av alla våra verksamheter. Genom att ha en genomgående grundsyn över alla våra verksamheter skapar vi en tydlighet för våra boende. Vi vilar på det låg affektiva förhållningssättet och därtill kopplar vi tydliggörande pedagogik som verktyg i stöd och anpassning. Fokus ligger på individens styrkor, intressen och behov. Vi vill ta till vara och stärka de förmågor som finns och stötta när förmågan sviktar.

Inom Fideli Forma arbetar vi också med alternativ kommunikation i form av text, bilder och tecken
som ett komplement för de personer som av olika anledningar har en nedsatt kommunikativ
förmåga.