fbpx

2020-03-05

Fideli Omsorg bygger ut Ekoxen med fyra platser

Ekoxen i Eksjö som är ett särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning byggs under 2020 ut med 4 nya Platser. Fastighetsägaren CoBy fastighets AB har erhållit bygglov och byggnationen startar inom kort. När Fideli Omsorg kom med förslaget blev vi genast intresserade
menar Conny Johansson på CoBy. Vi har utvecklat flera boenden med Fideli Omsorg och det är roligt att utveckla våra fastigheter tillsammans med dem. Vi kommer också i samband med detta utveckla deras innergård för att skapa en ännu bättre utomhusmiljö.

I dagsläget kan vi inte möta upp den efterfrågan som finns på Ekoxen och detta blir därför ett naturligt steg i vår vision att göra just denna dag bättre än gårdagen för fler människor säger VD David Eller.

Ekoxen som startades 2017 kommer efter ombyggnationen att bestå av 16 platser i huvudbyggnaden och 2 utslussningsplatser i intilliggande byggnad.

Tillsammans gör vi just denna dag

Bättre än gårdagen!