fbpx

2020-03-02

Fideli Omsorg förvärvar Villlagatans LSS i Målilla

Villagatans LSS AB bedriver särskild service för vuxna enligt LSS i Målilla, Hultsfreds Kommun
Gruppbostaden som ligger centralt tar emot vuxna personer inte sällan med en
beroendeproblematik i kombination med sin funktionsnedsättning.

Övertagandet sker den 2:e Mars och säljare är Magdalena Fröjd och Bo Green.

”När Bo nu går i pension var det naturligt att koncentrera oss på vår huvudverksamhet IMIS säger
Magdalena Fröjd. Vi känner oss trygga med att Fideli Omsorg kommer att förvalta det vi byggt upp på
ett bra sätt och kommer fortsätta utveckla omsorgen för de personer som bor på Villagatan
fortsätter Magdalena.

Vi ser Villagatan som ett fantastiskt komplement till vår redan starka ställning i Småland både vad
gäller geografi och dess målgrupp och inriktning där efterfrågan senaste åren ökat. Vi välkomnar alla
medarbetare i Villagatans kompetenta personalgrupp som nya kollegor, säger Fideli Omsorgs VD
David Eller. Tillsammans ger vi fler möjligheter att ta del av vår vision om att göra just denna dag
bättre än gårdagen.

Vi på Fideli Omsorg säger varmt välkomna till Villagatan och tackar Bo och Magdalena för deras
samarbete i övertagandeprocessen.

Tillsammans gör vi just denna dag

Bättre än gårdagen!