fbpx

2021-09-01

Humana förvärvar Fideli Omsorg

Humana har idag förvärvat Fideli Omsorg AB. Förvärvet stärker Humanas verksamhet inom socialpsykiatri och omsorg för personer med funktionsnedsättning samt kompletterar Humanas erbjudande geografiskt.

Fideli Omsorg bedriver omsorgsverksamhet för vuxna. Verksamheten omfattar tio boendeenheter och en daglig verksamhet. Enheterna är belägna i Småland och Stockholmsområdet och ytterligare boendeenheter kommer att startas under 2021 och 2022. Fideli Omsorgs helårsintäkter uppgick 2020 till cirka 73 miljoner kronor och bolaget har 160 anställda.

”Vi är mycket glada att Fideli Omsorg blir en del av Humana och att vi får möjlighet att utvecklas vidare tillsammans. Fideli Omsorg driver verksamhet av hög kvalitet, i fastigheter med hög standard och i geografiska områden som kompletterar Humanas verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Företaget besitter en hög kompetens, mångårig erfarenhet och en passion för att utveckla omsorgsverksamhet för framtiden, precis som vi inom Humana”, säger Johanna Rastad, chef för affärsområdet Individ och familj på Humana.

”Vi känner stor glädje och trygghet inför samgåendet med Humana. Det kommer ge oss ännu bättre förutsättningar att erbjuda fler moderna boenden för människor med varierande behov. För oss var Humana det självklara valet då de delar vår syn på hur god och kvalitativ omsorg ska bedrivas”, säger Jörgen Sommar, styrelseordförande Fideli Omsorg och delägare i bolaget.

Humana har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Fideli Omsorg AB. Efter överlåtelsen, som sker med omedelbar verkan, kommer verksamheten ingå i Humanas affärsområde Individ och familj.

För mer information kontakta Jörgen Sommar på Fideli Omsorg AB, 073-180 84 34, jorgen@fideliomsorg.se

Tillsammans gör vi just denna dag

Bättre än gårdagen!