fbpx

Våra Utbildningar

I denna utbildning går vi igenom människosynen, principerna som det lågaffektiva bemötandet
bygger på och hur man praktiskt tillämpar principerna i vardagen.
Utbildningen är vanligtvis på ca 1 dag men går även att få som halvdag. Heldagsutbildningen
innehåller även praktiskt tillämpning av metoden.

Utbildare: Magnus Plantin

I denna utbildning börjar vi med diagnoskriterierna och vilka brister och styrkor i förmågor den
enskilde kan ha. Sedan går vi igenom hur man kan hjälpa omgivningen att kompensera för dessa
förmågor. Med omgivningen menar vi här tex anhöriga, personal och övrigt nätverk.
Utbildningen genomförs under hel eller halv dag. Heldagsutbildningen ger en fördjupning och
innehåller praktiska moment.

Utbildare: Magnus Plantin

I denna utbildning börjar vi med diagnoskriterierna och vilka brister och styrkor i förmågor den
enskilde kan ha. Sedan går vi igenom hur man kan hjälpa omgivningen att kompensera för dessa
förmågor. Med omgivningen menar vi här tex anhöriga, personal och övrigt nätverk.
Utbildningen genomförs under hel eller halv dag. Heldagsutbildningen ger en fördjupning och
innehåller praktiska moment.

Utbildare: Magnus Plantin

I denna utbildning börjar vi med diagnoskriterierna och vilka brister och styrkor i förmågor den
enskilde kan ha. Sedan går vi igenom hur man kan hjälpa omgivningen att kompensera för dessa
förmågor. Med omgivningen menar vi här tex anhöriga, personal och övrigt nätverk.
Utbildningen genomförs under hel eller halv dag. Heldagsutbildningen ger en fördjupning och
innehåller praktiska moment.

Utbildare: Magnus Plantin

Handledning av denna typ skapar mervärde för gruppen.

Våra handledningar

Vi tillhandahåller ärendehandledning kring specifika ärenden där mer utmanande beteenden förekommer. Syftet är ofta att skapa ett gemensamt förhållningssätt för att skapa trygghet och göra vardagen tydligare.

Handledning av denna typ skapar mervärde för gruppen.

Kontakta oss för mer information och diskussion kring upplägget.

Är du intresserad av att boka eller mer information?

MAGNUS PLANTIN

Handledare

076-677 35 01

magnus.plantin@fideliomsorg.se

MER OM FIDELI OMSORG