fbpx

GRUPPBOSTAD
LESSEBO

Telefon

010-344 92 71

Adress

Vintervägen 8, 365 32 Lessebo

Antal lägenheter

6

Lagrum

LSS PK1

Telefon

072-452 11 66

Adress

Vintervägen, Lessebo

Antal lägenheter

6

Lagrum

LSS PK1

Vintervägen Gruppbostad

LSS Boende i Lessebo

Välkommen till Vintervägens Gruppbostad. En helt nybyggd gruppbostad där du som boende har du möjlighet att påverka hur just Din vardag ska se ut.  Vi erbjuder Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9p LSS i form av gruppbostad för personer tillhörande personkrets 1.

Den helt nybyggda fastigheten ligger på gränsen mellan stad och natur i Lessebo. Här bor du med närhet till samhället och dess utbud men också i direktkontakt med naturen. Fastigheten ger uttryck för det hållbara – något som vi på Fideli Omsorg vill ska genomsyra all vår verksamhet.

Vi erbjuder stöd och service till dig med Asperger, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd och som är 18 år eller äldre. Vi har specifik kompetens när det gäller psykiatrisk
tilläggsproblematik.

Vi arbetar med ett lösningsfokuserat arbetssätt och till det så kopplar vi vårt lågaffektiva bemötande. Samtlig personal hos oss genomgår internutbildningar och kontinuerlig handledning säkerställer att vi arbetar enligt vår metodik och enligt vår vision om att göra just denna dagen bättre än gårdagen.

Personal finns tillgänglig dygnet runt.

MIKEAL ANDERSSON

Verksamhetschef LSS 

073-655 50 39

mikael.andersson@fideliomsorg.se

SOPHIA CANTBY

Föreståndare

0381-19 29 73

sophia.cantby@fideliomsorg.se

Vi erbjuder stöd och service till dig med Asperger, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och som är 18 år eller äldre. Vi har specifik kompetens när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik. Vårt arbete utgår alltid från den genomförandeplan som vi upprättar
tillsammans med den enskilde när denne flyttar in. Vi anpassar våra insatser individuellt och tar tillvara på de intressen och förmågor som varje enskild har.

På Vintervägens Gruppbostad ser vi alltid till att ha den enskilde i fokus. Utifrån önskemål gör vi olika aktiviteter, ibland tillsammans och ibland enskilt med kunden. Vi erbjuder moderna, fullt utrustade
lägenheter. Vi har bemanning dygnet runt.

Fast anställd personal har alla utbildning relevant för arbetet. Inom Fideli Omsorg har all personal gått en grundutbildning i lågaffektivt bemötande och grundkunskaper i autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vi har regelbunden handledning och anpassar våra utbildningsinsatser efter de enskildas behov.

Läs mer om vår pedagogiska grundsyn ( här )

För mer information om vår verksamhet, hur man söker plats och vad vi kan erbjuda – kontakta oss på lessebo@fideliomsorg.se eller ring David på 0381- 19 29 79

Se ritningar på boendet ( här )