fbpx

2020-8-14

Fideli Omsorg får många nya handledning- och utbildningsuppdrag !

Fideli Omsorg och vår handledare och utbildare har tecknat flera nya avtal samtidigt som existerande uppdrag har utökats eller förlängts. Som nya kunder eller där handledningen har utökats kan nämnas bland annat Eksjö Kommun, Gnosjö Kommun, Gotlands Vård AB och Karlsborgs Kommun.
 
Vi brinner för att hjälpa målgruppen vi företräder och det känns därför extra roligt att vi kan hjälpa till även utanför vår egen organisation.
Har ni behov av utbildning för personalgrupper eller behov av specifik handledning vid utmanande beteenden? 
Kontakta Magnus Plantin magnus.plantin@fideliomsorg.se
 
Magnus utbildar inom grundkunskaper om funktionsnedsättningar, lågaffektivt bemötande och tillhandahåller ärendehandledning kring specifika ärenden där mer utmanande beteenden förekommer.

Tillsammans gör vi just denna dag

Bättre än gårdagen!