stories

Om Fideli


Fideli omsorg är det entreprenörsdriva företaget med den stora erfarenheten. Vi erbjuder lösningar för vuxna inom ramen för SoL och LSS. Fideli är det pålitliga alternativet som ger trygghet och stöd på vägen mot ett självständigare liv. Vår grundfilosofi är att just denna dag ska bli bättre än gårdagen.

Om medarbetarna

Våra medarbetare är ryggraden i vår verksamhet. Vi lägger mycket tid och kraft på att hitta personal med erfarenhet från målgruppen, är utbildade inom rätt områden och har förmågan att bemöta våra boende på rätt sätt.

Till viss del handlar det så klart om utbildning och kompetens. Därför har vi exempelvis legitimerade sjuksköterskor, psykologer, psykiater och socionomer i våra team.

Men för oss är det också viktigt att vi har medarbetare som är engagerade och som har känsla för omsorg. Det är denna känsla som man inte kan utbilda sig till utan som man får med erfarenhet och med rätt värderingar. Det är det vi kallar för ”Fideli känslan” – känslan för rätt bemötande i rätt situation.

Därför lägger vi mycket energi på att hitta rätt person på rätt plats. På så sätt skapar vi trygghets och stabilitet för våra boende för att leva upp till vårt motto om att göra just denna dag bättre än gårdagen.

Om ledningen

Det finaste man kan göra är att hjälpa andra och varandra. Det är det som är drivkraften bakom Fideli omsorg och också det som förenar företrädarna. Tillsammans har vi över 75 års erfarenhet av vård och omsorg och gemensamt för oss tre är att vi arbetat nära kunden, som vårdare, skötare och boendestödjare.  Det gör att vår förståelse för både kunder och personal blir större och våra beslut kan fattas på grunder där vi förstår konsekvenserna av dem i alla led. Det är något som vi är stolta över och som skiljer oss från andra.

Historien om Fideli Omsorg,  bolaget med den stora erfarenheten, tar sin början under 1990-talet då Jörgen Sommar och Mikael Sjödahl startade boenden på helt olika platser i landet. Deras vägar korsades och sedan dess har drivit en rad olika verksamheter tillsammans. 2009 började de arbeta med Mårten Johansson och samtliga har under resans gång skaffat sig bred kompetens och gedigen erfarenhet – både genom egna verksamheter, som anställda och som chefer. Det borgar för förståelse, stabilitet och kvalitativa verksamheter i alla led.

Jörgen Sommar

073-180 84 34

jorgen@fideliomsorg.se

Mårten Johansson

VD

0381 - 192974

marten@fideliomsorg.se

Mikael Sjödahl

070-547 51 43

mikael@fideliomsorg.se

Top