fbpx

Hos oss kan du känna
dig hemma!

VASAGATANS GRUPPBOSTAD i TRANÅS

Telefon

0140-77 32 01

Adress

Vasagatan 20, 573 31 Tranås

Antal lägenheter

6

Lagrum

LSS pk1

Telefon

0140-77 32 01

Adress

Vasagatan 22, 573 31 Tranås

Antal lägenheter

6

Lagrum

LSS pk1

VASAGATANS GRUPPBOSTAD i TRANÅS

Modernt LSS boende mitt i Tranås

Vår nybyggda gruppbostad på Vasagatan 20 mitt  i Tranås är en  bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9p LSS i form av gruppbostad för personer tillhörande personkrets 1

Välkommen till oss i Tranås till en modern och anpassad bostad enligt dina behov.

Här bor du mitt i samhället med allt det stöd som du behöver för att få ett bra liv utefter dina förutsättningar.

Vi erbjuder stöd och service till dig med Asperger, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och som är 18 år eller äldre. Vi har specifik kompetens när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik.

Personal finns tillgänglig dygnet runt

Mitt i Tranås och integrerat i övrig bebyggelse ligger vår gruppbostad. Ett centralt och bra läge som gör att man kan ta del av samhällets utbud på ett bra sätt.

De sex lägenheterna är rymliga tvårumslägenheter om 40 kvm som kompletteras med gemensamhetsdel och personaldel i huset. Till lägenheten hör även ett förråd och eftersom boendet ligger i markplan har man möjlighet till egen uteplats.

sofia

SOPHIA CANTBY

Verksamhetschef LSS  

072-225 66 21

sophia.cantby@fideliomsorg.se

Julia Nilsson

JULIA NILSSON

Teamledare

076-515 61 54

julia.nilsson@fideliomsorg.se

Målgruppen för gruppbostaden är personer tillhörande LSS personkrets 1. Vi tror på långsiktiga samarbeten med de kommuner där vi etablerar verksamhet och ser oss som ett komplement till kommunens egen verksamhet.

Målsättningen är att öka individernas självständighet inom vardagens olika livsområden, samt skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull och aktiv tillvaro. Personal med formell kompetens och erfarenhet inom målgruppen dygnet runt. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och således bästa tillgängliga kunskap för att möta och stödja respektive individ på bästa sätt. 

Exempel på arbetsmetoder och arbetssätt som vi använder oss utan är: Teacch, Låg affektivt bemötade, TBA, ESL och Sociala berättelser.

SE VIDEO OM LSS