fbpx

Hos oss kan du känna
dig hemma!

Villagatans Gruppbostad

Telefon

0495-122 00

Adress

Villagatan 4, 570 82 Målilla

Antal lägenheter

5

Lagrum

LSS pk1

Telefon

0495-122 00

Adress

Villagatan 4, 570 82 Målilla

Antal lägenheter

5

Lagrum

LSS pk1

VILLAGATANS GRUPPBOSTAD

LSS Boende I Målilla

Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9p LSS i form av gruppbostad för personer tillhörande personkrets 1.

Välkommen till Villagatans gruppbostad centralt i Målilla i Hultsfreds Kommun. Villagatan är sedan 2020 en del av Fideli Omsorg. Här bor du med närhet till samhället men också i direktkontakt med naturen. Här på Villagatan anpassas vardagen efter dina behov så att du ska känna dig delaktig.

Hos oss har varje kund en egen två rums lägenhet som ligger i direkt anslutning till de gemensamma utrymmena. Du har en egen uteplats och trädgården med växthus ger en rofull miljö.

Andreas Rolf

Teamledare

072-452 11 77

andreas.rolf@fideliomsorg.se

MIKAEL ANDERSSON

Verksamhetschef LSS 

073-655 50 39

mikael.andersson@fideliomsorg.se

Vi erbjuder stöd och service till dig med Asperger, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och som är 18 år eller äldre. Vi har specifik kompetens när det gäller tilläggsproblematik kring beroende. Det betyder att vi kan erbjuda stöd för dig med beroendesjukdom som skräddarsys individuellt.

Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Hos oss är det personliga stödet individuellt utformat efter hur varje kund själv önskar ha det. Vi utformar stödet efter struktur och förutsägbarhet, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande
och arbetar lösningsfokuserat.

Den boende ska lära känna sina resurser och bli medveten om dess social inverkan, vilket i sin tur främjar ökat självförtroende, ökad normalisering av mellanmänskliga relationer och en förbättrad
livskvalité. Genomförandeplanen är grunden för utformningen av stödet och upprättas tillsammans med den enskilde.

Hos oss är alla delaktiga i planering av individuella och gemensamma aktiviteter. Vidare ges stor möjlighet att påverka ex måltider och allt annat som påverkar den enskilde kunden.

Vi erbjuder individuellt utformad sysselsättning. Det finns möjlighet för den enskilde att komma ut i sysselsättningar på olika företag i närområdet. Kontakter finns ex med livsmedelsbutik där den enskilde kan komma och göra praktik.

Villagatan använder sig av närliggande badhus och gym. Det finns även möjligheter för den enskilde att gå i föreningar efter intresse ex orienteringsklubb, bandy, speedway osv. Villagatan har ett nära
samarbete med närliggande ridskola där det finns möjlighet för kunden att rida, ta lektioner eller göra praktik. Hästunderstödd terapi syftar till ett ökat välmående, bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende.

Läs mer om vår Pedagogiska Grundsyn